• Linkedin Group
  • Facebook Page

Բարի գալուստ Էյ Էֆ Ջի Աուդիտ
Վարեք Ձեր Բիզնեսը Ճիշտ ՈՒղղությամբ

Ծառայություններ

Ծառայության Տարբերակները, Որոնք Համապատասխանում են Ձեր Կարիքներին

Աուդիտ և հարակից ծառայություններ

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ
Կոմպիլյացիա
Համաձայնեցված ընթացակարգեր
Աուդիտորական դիտարկում

Խորհրդատվական ծառայություններ

Հարկային խորհրդատվություն
Իրավական խորհրդատվություն

Հաշվապահական ծառայություններ

Հաշվապահական հաշվառման վարում համաձայն ՀՀ օրենսդրության, Միջազգաին Ստանդարտներին Համապատասխան
Հարկային հաշվետվությունների պատրաստում
Մասնակցություն հարկային ստուգումներին
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում

Թրեյնինգներ և Ուսումնական Կենտրոն

Հարկային օրենսդրության դասընթաց
Հաշվապահական ծրագրերի ուսուցում
Համակարգչային ունակությունների ձեռքբերում