• Linkedin Group
  • Facebook Page

Բարի գալուստ Էյ Էֆ Ջի Աուդիտ
Վարեք Ձեր Բիզնեսը Ճիշտ ՈՒղղությամբ

  • Վերահսկել Ձեր բիզնեսը աշխարհի ցանկացած վայրից,
    այն է ինչ կարող եք անել մեզ հետ միասին
  • Մենք օգտագործում ենք նորագույն տեխնոլոգիաները
    Նրանք առավել հուսալի եւ արագ են, քան դուք պատկերացնում եք
  • Այժմ դուք կարող եք վայելել Ձեր ժամանակը
    Թույլ տվեք մեզ կառավարել եւ պաշտպանել Ձեր աշխատանքը
1
How Good Is Your Audit Firm?

Learn More About This Article

What your audit committee needs to know in order to choose and oversee an independent auditor. Doing it right can keep you out of court. With each new fraud and "audit failure" divulged in the financial press, more pointed questions are being raised about audit quality. What is it? How do you define and measure it?

2
Construction Audit Services

Learn More About This Article

Construction audit services grew in popularity with the boom in real estate construction.
It is likely construction audits will stay in high demand as general contractors strive to streamline costs and save money. Vast sums of money are spent at a frantic pace where construction is concerned.

3
Shhh! Don't Name That Auditor

Learn More About This Article

Do you know who audits the books of the companies in which you own stock?
The answer almost certainly is that you do not. You may know the name of the firm, but you don't know the name of the partner in charge of the audit.